10.00

FK Garliava

FKG Kojinės

5.00
8.00

FK Garliava

FKG Vėjo striukė

19.00
8.00
8.00
9.00
Neturime
24.00
4.50
12.00
24.00
14.00
12.00
21.00
13.00
18.00
15.00
10.00

FK Garliava

FKG NARIO RINKINYS

40.00

FK Garliava

FKG Vėliava

42.00
5.00
22.00

FK Garliava

FKG Puodelis

7.00
24.00